Skorstenar

Skorstensrenovering & montage av nya skorstenar

7H Kamincenter har lång erfarenhet inom skorstensteknik och erbjuder såväl montering av nya skorstenskanaler som renovering av befintliga skorstenar och rökkanaler.

När det gäller nya skorstenar bygger vi både murade tegelskorstenar och blockkorstenar. När vi ska nyinstallera en kamin i hus där vi inte kan använda rökkanaler i den befintliga murstocken monterar vi oftast en modern stålskorsten.

Renovering av skorsten med glidgjutning

Om din rökkanal är sliten och otät kan vi i de flesta fall erbjuda glidgjutning med moderna verktyg och specialbruk. Vi tätar och renoverar rökkanalen och kan med glidgjutningstekniken bibehålla kanalens area så att skorstenens drag inte påverkas negativt.

Renovering av skorsten med insatsrör

I de fall där rökkanalen har kraftigare vinklar monterar vi rostfria insatsrör av högkvalitet.

Medlem i SSHF
7H Kamincenter är medlem i Sveriges Skorstenshantverkares förening.

Sveriges Skorstenshantverkares förening.